Prodejna FotoDeni a fotoateliérProdejna FotoDeni a fotoateliér

Obchodní podmínky

Objednáním se automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumnění s nimi!!!

Je na místě se předem podívat na mou práci a udělat si tak představu o mém stylu focení. Na pozdější reklamace ohledně mého stylu nebude brán zřetel.

Dodání fotografií

Doba dodání je stanovena na 2-4 týdny podle náročnosti zpracování zakázky. Vyhrazuji si právo dobu dodání z důvodu nemoci, velkého množství zakázek či dovolené prodloužit. O těchto změnách informuji přímo každého zvlášť.

Zveřejnění fotografií

Vyhrazuji si právo fotografie zveřejnit ve svém portfoliu či na webových stránkách. V případě, že si nepřejete fotografie zveřejňovat, informujte mě o tom prosím v průběhu focení, nejpozději při jeho skončení.

Co může být předmětem reklamace?

Reklamovat je možné počet fotografií, který není shodný s vámi vybraným a zaplaceným počtem fotografií. Nelze reklamovat styl fotografií nebo jejich následnou úpravu. Pokud víte, že máte nějaké znaménko, které by jste na fotografiích nechtěli, informujte mě předem.. a domluvíme se. Pokud nebudete při focení s čímkoli spokojeni, prosím ihned mě o tom informujte. Příklad: přejete si fotky, kde nakláníte hlavu doprava a ne doleva, nebojte se to říct….Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel. Vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním, není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií!!!

Co když nemohu přijít?

Snažte se mě prosím informovat včas, abych mohla případně termín nabídnout někomu jinému. V takovémto případě se s vámi snažím najít jiný volný termín. Pokud nastane komplikace z moji strany, snažím se vám to dát včas vědět a zvolený termín nahradit jiným vhodným termínem vyhovujícím pro obě strany. Při focení se může stát cokoli, nepodaří-li se v určeném časovém rozpětí nafotit dostatečný počet kvalitních fotek, není to chybou fotografa, následné zaslání více fotografií k náhledům nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky a náročnosti focení.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.